Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
22 Eylül 2021 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 1.752.516

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Tamir ve para isteme   

YARGUTAY
13. Hukuk Dairesi

Esas  : 2006/9885 E

Karar : 2006/13695 K

·  ARAÇ BEDELİ

·  AYIPLI MAL

  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 194 ]

  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 198 ]

  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 202 ]

  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 203 ]

  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 204 ]

"ÖZET"

DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELER İLE BİLİRKİŞİ RAPORU BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, SATIN ALINAN ARAÇTA AYNI ARIZANIN İKİDEN FAZLA VE FARKLI ARIZANIN DÖRTTEN FAZLA MEYDANA GELDİĞİ, BU ARIZALARIN ARACIN TESLİMİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE İÇİNDE VE GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE MEYDANA GELDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ARAÇTAN FAYDALANAMAMANIN SÜREKLİLİK ARZ ETTİĞİNİN KABULÜ ZORUNLUDUR. BÖYLE OLUNCA, DAVACI İLK TERCİH HAKKINI ONARIM YÖNÜNDE KULLANMIŞ OLSA BİLE, ARAÇ BEDELİNİN İADESİNİ DE İSTEYEBİLİR.

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı S... Otomotiv Ltd. Şti.'den satın aldığı Citroen marka aracın birçok kez arızalandığını, araçtan sürekli ses gelmesi nedeniyle birçok parçanın değiştirildiğini, yine de ses gelmeye devam ettiğini, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu, bedel iadesine karar verildiğini, bu kararla başlattığı icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu araçta ayıp bulunmadığını, aracın kullanıldığı yolların bozuk ve kasisli olması nedeniyle araçtan ses geldiğini, davacının şikayetleri üzerine memnun olmasını sağlamak için aracın amortisörlerini, direksiyon kutusunu, hava yastığını değiştirdiklerini ve ayarlarını yaptıklarını, bedel iadesi isteminin şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ayıplı aracın geri alınarak bedelinin iadesi istemli takibe yönelik itirazın iptaline ilişkindir. Davacının 13.06.2003 tarihinde davalı şirketten satın aldığı aracın garanti süresi içinde birçok kez arızalanarak servise götürüldüğü, araçtan sürekli ses geldiği ve dosyada bulunan iş emirlerine göre 16.10.2003 tarihinde tavandan ve ön takımdan gelen seslerin giderildiği, 27.12.2003 tarihindeki iş emrinde ise, aracın daha önce direksiyon göbeğinin iki kez sökülüp takıldığı, arıza tekrar ettiğinden direksiyon kutusunun değişimine karar verildiği, arkadan ve tavandan gelen ses nedeniyle genel kontrol istendiği, tarihsiz iş emrinde ise, hava yastığının ve direksiyon kutusunun değiştirildiği, sol ön direkteki ve arkadaki davlumbazdaki seslerin giderildiği belirtilmiştir. Mahkemece, aracın garanti süresi içerisinde farklı nedenlerle üç kez arızalandığı, davacının ücretsiz onarım hakkını seçtiği, araçtan yarar-lanamamanın süreklilik arz etmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı servise başvurularında kendisine birçok kez servis fişi verilmediğini iddia etmiş olup, yukarıda açıklanan 27.12.2003 tarihli servis fişi içeriği de davacının bu iddiasını doğrulamaktadır. Davacının araçtan gelen sesler nedeniyle sürekli servise başvurduğu anlaşılmaktadır. Dosyada alınan bilirkişi raporunda aracın direksiyon kutusunda, döşemelerinde ve amortisörlerinde gizli ayıp olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar keşif günü itibariyle araçta herhangi bir arıza bulunmadığı belirtilmiş ise de, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtildiği şekilde, aynı arızanın ikiden fazla ve farklı arızanın dörtten fazla meydana geldiği, bu arızaların aracın tesliminden itibaren bir yıllık süre içinde ve garanti süresi içinde meydana geldiği dosyadaki delillerden anlaşıldığına göre, araçtan faydalanamamanın süreklilik arz ettiğinin kabulü zorunludur. Böyle olunca, davacı ilk tercih hakkını onarım yönünde kullanmış olsa bile, aracın bedelinin iadesini isteme hakkı doğmuştur. Şu halde Mahkemece, davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), 17.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |