Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
26 Kasım 2020 Perşembe 
Ziyaretçi Sayımız: 1.576.871

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
"Ekmek alamayanlar makarna yesinler"
"Ekmek alamayanlar makarna yesinler"

Ekmek fiyatlarındaki astronomik zamları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL “ekmek fiyatları makarna fiyatlarına eşitlensin“dedi.Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı.

 

 

 

 

Daha önce ekmeğe yaptıkları fahiş zam mahkeme kararı ile iptal edilen fırıncılar yeni bir girişimle ekmek fiyatlarına %44 zam yaptılar. 300 gr ekmeğin fiyatını 65 krş.kabul edersek 1kg ekmeğin fiyatı 2.16 kuruşa tekabül etmektedir.

Ekmeğe alternatif olan makarna fiyatlarına gelince; makarnanın yapımında daha fazla teknoloji ve yetişmiş insan gücüne gereksinim duyulmasına, üretim merkezlerin uzaklığı sebebiyle nakliye giderlerinin daha yüksek olmasına rağmen makarnanın kg fiyatı Ambalajlı olarak 500 gramı 0.70 TL (Kg 1.40 TL) dir. Yani ambalajsız satılan Bir Kg ekmeğin fiyatı, Ambalajlı satılan makarna fiyatının 1,5 katına denk gelmektedir.

TMO’nun verilerine göre 2008 yılı Aralık ayı ortalama un fiyatı 42,05 TL/50 Kg iken 2009 yılı Aralık ayı ortalama un fiyatı 39,89 TL/50 Kg. olarak gerçekleşmiştir. Un fiyatlarının ekmek maliyetindeki katkısı %21 dir.

Ekmek fiyatları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca belirlenmektedir. İlgili yasanın 62.maddesi aşağıdadır.

             MADDE 62. — Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

             Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler, Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar. Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir

Sayın valimiz 5362 sayılı yasanın 62.maddesindeki yetkisini kullanmalı; Fırıncılar odası ile anlaşmaya gidilmeli anlaşma olmazsa konu Valilik makamının belirleyeceği komisyona havale edilmeli, 5362 sayılı yasanın 62. Maddesi sonuna kadar işletilmelidir.

Tüketici mecburiyeti sömürü aracı olarak kullanılamaz. Türkiye Tüketicisinin ana tüketim maddesi ekmek fiyatları belirlenirken kamu otoritesi sosyal riskleri gözden uzak tutmayacaktır.

Süleyman BAKAL

Genel Başkan

3220 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |