Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
28 Mayıs 2020 Perşembe 
Ziyaretçi Sayımız: 1.461.740

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
"ekmeğe zam istemiyoruz..."
"ekmeğe zam istemiyoruz..."

ETO tarafından onaylanan ekmek fiyatlarını değerlendiren
Tüketiciyi Destekleme Derneği Çözüm Merkezi Başkanı Osman ÇAĞATAY “65 kuruşluk ekmek fiyatı uygulanamazken fiyatın 75 kuruşa çıkarılmasına tüketiciler anlam veremedi. “ dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm merkezi başkanı Osman Çağatay konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Piyasada 50 kuruşa satılan ekmeğin fiyatını 75 kuruş olarak onaylamak ekmeğe %50 zam yapmaktır.

Ekmek fiyatları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca belirlenmektedir. İlgili yasanın 62.maddesi şöyledir:
             MADDE 62. — Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim ku-rulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.
             Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulma-dıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler, Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar. Komisyon kara-rına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yet-kili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.
Ekmeğe zam yapılmaması konusunda, gerek  Sayın Büyükşehir Belediye Başkan’ımız ve gerekse Sayın Vali’miz, itirazını yapmalı ve sayın valimiz 5362 sayılı yasanın 62. Madde-sindeki yetkisini kullanmalıdır.
Tüketiciler tek taraflı fiyat dayatmalarına karşı korunmalıdır.  Ekmeğe zam yapılmasını istemiyoruz.                                 

Osman ÇAĞATAY                                                                                                                                   
Çözüm Merkezi Başkanı

2104 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |