Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
29 Eylül 2020 Salı 
Ziyaretçi Sayımız: 1.546.271

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
“Paylaşmak, mutluluktur...”
“Paylaşmak, mutluluktur...”

12–18 Aralık tarihleri arasında kutlanan, Yoksullarla Dayanışma Haftası ve Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı  değerlendiren, Tüketiciyi Destek-leme Derneği İstanbul Şube Başkanı Kemal Ertuğrul ÖZTÜRK;  “yakın çevre-mizden başlayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onlara yardım etmek, in-sani bir görev ve  öncelikli sorumluluğumuzdur” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Şube Başkanı Kemal Ertuğrul ÖZTÜRK, şu açıklamayı yaptı:
12-18 Aralık arasında kutlanan Yoksullarla Dayanışma Haftası ve Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’dır. Bu iki haftanın konusu arasında, yakın bir ilişki vardır. Zira, tutumlu olmak, paylaşacak bir birikim elde etmeyi sağlar. Bu birikimlerin yoksullarla paylaşılması da dayanışmayı artırır. Bu açıdan, bu iki hafta konusu, birbirini tamam-lamaktadır.
İmkânları, zamanı ve sağlığı gerektiği gibi korumak, üretilen yerli ürünleri satın ala-rak, yerli sanayiyi desteklemek ve hatta gelişimine katkıda bulunmak, her ülke için önemlidir. Tasarruf yapmak, fabrikalar kurmak, milli kaynakları işletmek, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek, sadece bir haftanın değil, sürekli gündemimizde olması ge-reken konulardır. Devletler gelirleriyle giderlerini dengelemek zorundadır. Bir devlet; eğer gelir ve giderlerini iyi ayarlarsa, gelir kaynaklarını iyi yatırımlarda kullanırsa kal-kınır, zenginleşir. Öteden beri, kendi kendine yeterli bir toplum olma hedef ve azmi-miz, bugün de devam etmektedir. Çocuklarımızı küçük yaşlarda tutumlu olmaya teş-vik etmemiz, özendirmemiz, tutum ve yatırım alışkanlığı kazanmaları içindir. Ülke-mizde üretilen yerli ürünlerin desteklenmesi de, ekonominin gelişmesi için gereklidir. Bu dayanışma, yoksullarla yapılacak dayanışmaya güç katacağı için, göz ardı edilme-melidir. Ancak bu şekilde mutlu olabilir ve yüksek insani değerlere kavuşabiliriz.
Paylaşmayı bilmeyenler, hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazlar.
Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak artan bir güç ile, tüketici haklarının korunma-sında ve bu suretle küresel adaletin sağlanmasında, yeni bir ufuk ile yolumuza de-vam ediyoruz.
Vatandaşlarımızın derneğimize ilgisi ve teveccühü, faaliyetlerimizi önemli ölçüde et-kilemekte ve olumlu katkı yapmaktadır. Bu kutlu yolda birlikte yürümek, en büyük  hedefimizdir. Bize güç vermek üzere bize katılmak veya bilgi almak için, merkez ve  şubelerimizden her hangi biriyle irtibat kurabilirsiniz.
Küresel adalet için; mazlumdan yana sivil yürüyüşümüz devam ediyor.

Kemal Ertuğrul ÖZTÜRK
İstanbul Şube Başkanı

2670 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |