Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
26 Kasım 2020 Perşembe 
Ziyaretçi Sayımız: 1.576.856

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
“ Sokaklar garaj mı ? ”
“ Sokaklar garaj mı ? ”

Sokaklardaki park sorununa değinen Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Seydi KARTALCA “Sokaklar garaj mı, yoksa otopark mı? Yerel yönetim neden görevini yapmıyor?” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehrimizde trafik sorunu son yıllarda çekilmez bir hal almıştır. Bir de buna sokak ve cadde üzerine park edilen, hatta yayalara ait olan kaldırımları dahi işgal eden araçlar eklenince, şehrimiz yaşanmaz duruma gelmiştir.
Bu sorunu çözmesi gereken yerel yönetimin ise duyarsızlığı devam etmektedir. Trafik soru-nunu çözmek yerine aksine, zaten yetersiz olan ana caddeleri yol kenarlarını gelir kapısı olarak görmekte ve ücretli otoparklara çevirmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin “Bina Otoparkları Yapılamayan Parseller” başlıklı 9 uncu maddesi “Bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olamayan yapıların durumu belediye imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark so-rununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanaca-ğını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz.” hükmündedir.

Ayrıca yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, otopark bedelinin tahakkuk ve tahsilinin ne şekil-de olacağı belirtilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesi ise “Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsilâtla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılır. Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hak ediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir. Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İçişleri Bakanlığı’nca denetlenir.” şeklindedir. 

Bugüne kadar otopark ücreti altında toplanan paraların ne şekilde kullanıldığı ve sorunu çözmekle görevli yerel yönetimlerin bu konuda nasıl planları olduğu merak edilmektedir.

Yerel yönetimler, üzerlerine düşen görevleri biran önce yerine getirmeli ve sokakları oto-park olmaktan kurtarmalıdır. 

Seydi KARTALCA
Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı

2546 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |