Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
25 Nisan 2019 Perşembe 
Ziyaretçi Sayımız: 1.235.357

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   

Tüketiciyi Destekleme Derneği tarafından düzenlenen panel sonuçlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL "sorunun çözümü yaptıklarının idrakinde olan insanlardadır.Sokaklar hayvan doğurmazlar." Dedi.Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

 

 

 

 

 

 

  Tüketiciyi Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen “Tüketicilerin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Perspektifinden; Sokak Hayvanlarının, Yaşam ve Üremelerinin Planlanması.” konulu Panel Dr.Seydi Ahmet GÜLLÜ moderatörlüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri COŞKUN ve Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet KIZILİNLER’in konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Panel sonucunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir.

Modern ve gelişmiş ülkelerde ya sahipli hayvan ya da yaban hayvanı vardır. Oysa ki ülkemizde bunların dışında bir de ;insanlar tarafından sokağa terk edilmiş canlılar olan sokak hayvanları vardır.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  (Kabul Tarihi 24.06.2004)nun 5 nci maddesinde ve Yine aynı kanunun uygulama yönetmeliğinin 10. maddesinde hayvan sahiplerinin sorumlulukları ile 14 ncü maddesinde hayvanlara karşı koruyucu yasaklar sıralanmıştır.

            İlgili kanunda ifade edilen yasak ve sorumlulukların hayvan sahipleri tarafından tam olarak uygulanması durumunda gerek tüketici haklarının korunması ve gerekse sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçileceği aşikârdır. Yani sahipli hayvanlar ve yavrulamaları halinde yavrularının kaydı ile sonrasında sahiplendirilmesi bu olmadığı takdirde yavruların sorumluluklarının da almaları gerekmektedir. Bu hususun da daha etkili yasal yaptırımlar olmaktadır.

            Zoonoz ya da zoonotik hastalıklar hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçen hastalıklar olup;  Dünyada mevcut 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın yaklaşık 40’ına Türkiye’de de rastlanmaktadır.

             Örneğin; pek çok iç ve dış parazit zoonoz kökenli hastalıktır. Toksoplasma’da kedi önemli konaktır, özellikle avcı kediler (sokakta yaşayan) fare, kuş türü hayvanlardan paraziti alır. Müteakibinde kedi dışkı yolu ile 1-2 hafta ookist atar. Ookistler dış ortamda 18 ay canlı kalır. Ookistlerle kontamine toprak, su ve yiyecekler vasıtası ile oral yolla bulaşır.

Tüketici Hakları açısından sokak hayvanlarıyla alakalı standartları yükseltmenin yolu öncelikle sokaklarda yaşayan hayvanların sayısının artışının kanunlar çerçevesinde engellenmesinden geçmektedir.

            Bu konuda hayvan sahipleri kadar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla (Kabul Tarihi 10.07.2004) Büyükşehir belediyelerine de büyük sorumluluk düşmektedir. Belediyeler gerekli birimleri ve tesisleri kurmalıdır. Sokağa terk edilmiş hayvanlar için YAKALA, AŞILA, KISIRLAŞTIR, İŞARETLE, BIRAK düsturu ile hareket edilmeli ve üremeleri kontrol altına alınmalıdır. Sokak hayvanları yakalandıktan sonra çeşitli hastalıklara karşı aşılanmalı, cerrahi operasyonla kesin olarak kısırlaştırılmalı, hayvanlara yapılan bütün işlemlerin, mevcut ya da geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla; veteriner hekimler tarafından, mikroçip uygulaması ile kimliklendirilip kayıt altına almalı ve daha sonra sokağa bırakmalıdır. Gelişmiş ülkelerde sokak hayvanları popülâsyonunu kontrol altında tutmak için radikal tedbirler alınmaktadır. Bu sorumluluktan çeşitli bahanelerle kaçınılmamalı veya ilçe belediyelerine bırakılmamalıdır.

            Aksi takdirde kontrolsüz çoğalma sonucu hayvan hakları ihlalleri de, tüketici güvenlik sorunu da büyür. Bu konuda belediyelerin etkin çalışması için onları zorlayan toplumsal bilinç ve yasal zorlamalar gerekmektedir.

            Tüketicilerin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması için başta hayvan sahipleri olmak üzere büyükşehir belediyeleri, kamu kurumları ve STK.lar üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Sonucunun kamuoyu ,ile tekrar paylaşılması  kanaatine varılmıştır.

            Sokak hayvanı yoktur.Sokaklar hayvan doğurmazlar...Eskişehir, 17.03.2019

 

 Süleyman BAKAL 

 Genel Başkan                      

209 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |