Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
29 Eylül 2020 Salı 
Ziyaretçi Sayımız: 1.546.260

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
“çevre sorunlarının;coğrafi ve siyasi sınırı yoktur... ”
“çevre sorunlarının;coğrafi ve siyasi sınırı yoktur... ”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi(EBB)  sınırları içerisinde katı atıkların bertaraf  sorununu  değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL  “Eskişehir’in tamamında katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi sorunu kaç beş yıl geçtikten sonra çözülecek  " dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

5216 SAYILI  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

“i) …büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü

bulunmaktadır.

            EBB’ne 4982 Sayılı Bilgi Kanunu Çerçevesinde yaptığımız başvuruya 07.10.2019 tarihinde verilen cevapta: “İlimizdeki İlçe Belediyelerimiz, Çevre Kanununda yapılan değişiklik ile kurmaları gereken atık yönetimi tesislerinin kurulumunun verilen süreler içinde gerçekleştirmemişlerdir.”

            Yine aynı yazı ile verilen bilgiden;”Aktarma istasyonlarının kurulması için yapılan etüt ,fizibilite çalışmaları sonucu istasyon yerleri tespit edilmiştir.Tespit edilen alanlar ve projeler için Bakanlık tarafından istenen Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınmıştır.Daha sonra aktarma istasyonları projeleri hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulmuştur.Bakanlık onayından sonra aktarma istasyonlarının  yapım işlemleri gerçekleştirilecektir.”

            EBB anılan yazı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları konusunda ;“Ancak İlçe Belediyeleri yönetmelik hükümlerine aykırı olarak inşaat ve yıkıntı atıklarını gelişigüzel alanlara depolayarak çevre kirliliğine neden olmaktadır.” Bilgilerini vermiştir.

            30 Mart 2014 tarihinden itibaren; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde bulunan katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tesisler kurmak işletmek veya işlettirmekten sorumlu  EBB  aradan beş yıl geçmesine rağmen, görevini öncelikli olarak ve özenle yerine getirmemiştir.

            Eskişehir mülki sınırları bulunan 12 dış ilçemizde çöpler, hafriyat ve inşaat atıkları vahşi bir şekilde doğaya atılmaktadır.

            Geleceğimiz, yer altı, yerüstü kaynaklarımız ve havamız sorumsuzca kirletilmektedir.

            Birden çok tüketici hakkını ihlal eden bu çevre kirliğinin önlenmesi için; öncelikle ve ivedilikle EBB’nin  bu soruna itina ile sahip çıkmaya ve çözmeye davet ediyoruz.

            Ayrıca şehrimizin kent konseylerinin,sivil toplum kuruluşlarının,siyasi parti temsilcilerinin ve bürokrasisinin,;Eskişehir’de katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi sorununu yakından takip  etmesini bekliyoruz.

            Çevre sorunlarının; coğrafi ve siyasi sınırı yoktur…

Süleyman BAKAL          

Genel Başkanı                

 

1104 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |