Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
30 Mart 2023 Perşembe 
Ziyaretçi Sayımız: 2.018.598

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
“mesafeli sözleşmelerde 2024’e ertelemeler ...
“mesafeli sözleşmelerde 2024’e ertelemeler ...

 Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin,cayma hakkına ilişkin olan kısımlarının 2024’ e ertelenmesini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği(TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri ERYILMAZ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "tüketiciyi rahatlatacak düzenlemeler de askıya alındı"dedi.

Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av.Hayri ERYILMAZ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ticaret Bakanlığı tarafından,23 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte,yine Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bir takım düzenlemelerin yürürlük tarihi değiştirildi.

            1 OCAK 2024’e ERTELENEN  DEĞİŞİKLİKLER:                                                                    

            Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin’nin 5. Maddesinin birinci fıkrasının G bendinde öngörülen “tüketicinin, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce,ürün veya hizmetle ilgili cayma hakkını kullanması durumunda bu hakkın kullanılma şartları ve usulüne ilişkin bilgilerin önceden bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin düzenleme,

               

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik öngören,Satıcının, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olduğu,şayet farklı taşıyıcıya verilmesi durumunda sürenin,satıcıya teslim tarihinden itibaren başlayacağına ilişkin düzenleme, 

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik öngören,malın tesliminden önce cayma durumunda v bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etme yükümlülüğüne ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 3. Fıkrasında değişiklik öngören, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıya bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde, tahsil edilen tüm ödemelerin iadesinden sorumlu olduklarına ilişkin düzenleme 

            Yönetmeliğin 12. Maddesinin 4. Fıkrasında değişiklik öngören, satıcı ve sağlayıcının cayma halinde yapacağı geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorunda olduğu ve şayet bu araç kredi kartı ise kart çıkaran kuruluşların; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü olduğuna ilişkin düzenleme,

 

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 5. Fıkrasında değişiklik öngören, Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda söz konusu masrafın satıcı ve sağlayıcı tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 11. Maddesinde değişiklik öngören, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Fıkrasında değişiklik öngören Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüolduğu fakat Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebileceğine ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 13. Maddesindeki cayma hakkının istisnalarına aşağıdaki bentler de eklenmiştir;

Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler                     

NE HEDEFLENDİ? 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanun koyucu, özellikle dijital tüketimdeki çılgınlığı önleyen düzenlemeyi 2024 tarihi ocak ayına ertelediği gibi, cayma hakkında, tüketiciye önemli haklar tanıyan değişiklik maddelerinin uygulanmasını da 2024 tarihine ertelemiştir.

Kanımızca, tüketicilerimizin, mesafeli sözleşmelerde iade ile ilgili zorlandığı bir dönemde, yasa koyucunun derhal çözüm olacak değişikliği uygulamaması isabetli olmamıştır.

Tüketici ile satıcı ve sağlayıcı arasındaki adaletin derhal sağlanması için mücadele eden TÜKDES, konunun takipçisi olmaya devam edecektir.   22.09.2022

#TÜKDES#TüketimBilinci#SepetteDüzenleme

                                               Av. Hayri ERYILMAZ        

                                               Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı

445 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |