Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
19 Mayıs 2024 Pazar 
Ziyaretçi Sayımız: 1.724.720

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
“Odaların yaptığı yüksek zamlar enflasyonu körüklüyor...
“Odaların yaptığı yüksek zamlar enflasyonu körüklüyor...

Son zamanlarda, Ticaret Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına bağlı odaların yaptığı yüksek zamları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü "Odalar tarafından yapılan, enflasyon oranlarını aşan yüksek zamlar ölçüyü kaçırmaktadır" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin GÜLLÜ şu açıklamayı yaptı:

Son zamanlarda derneğimize, özellikle Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odalarına bağlı belirli meslek odaları tarafından yapılan yüksek zamlarla ilgili çok sayıda şikayet gelmektedir. 

5174 sayılı Kanununa tâbi ticaret odaları tarafından ve 5362 sayılı Kanunu’na tâbi esnaf ve sanatkâr odaları tarafından, kendi üyeleri için belirlenmiş tarifelere konu olan, mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, yönetmeliklebelirlenmektedir. Her ilde belirlenen fiyat tarifeleri birbirinden bağımsızdır.

Tarife tespit esaslarına göre; Odalar tarafından hazırlanan fiyat tarifeleri, birlik yönetim kuruluonayı ile yürülüğe girmektedir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, valilik ve ilgili odaya en geç 7 gün içerisinde bildirilir ve tebliğ tarihinde yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami sınırları gösterir.

Komisyon kurulması:Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde değerlendirerek karara bağlar.

Tarifelere itiraz: Belediye başkanı ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda ilgili odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz edebilir. Tarifenin reddi halinde, ilgili oda komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının kendisine yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesindir. Komisyonun ret kararı vermesi halinde, bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır.

Yüksek tarifeler haksız rekabete yol açıp,kurallara uyan esnaf ve tacirleri de mağdur ediyor...

Yüksek zamlı fiyat tarifeleri, tüketicileri mağdur ettiği gibi, fiyat tarifesini uygulayan esnaf ve tacirleride maalesef mağdur etmektete, merdiven altı iş yapanların sayısını ve onların iş hacmini de artırmaktadır.Böylece esnaf ve tacirler haksız rekabetle karşı karşıya kalmaktadır.

Fiyat tarifelerinin daha doğru belirlenmesi ve sağlıklı uygulanması için:

Belirlenen fiyat tarifelerine, yıllık yapılan toplam zam miktarı, özellikle yıllık enflasyon oranının üzerinde olduğu zaman,  valilerimiz ve belediye başkanlarımız yetkilerini kullanarak mutlaka itirazda bulunmalı, komisyonda incelenmesini ve fiyat tarifelerinin yeniden değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Ücret tarifelerinin belirlenmesi süreçlerinin her aşamasında, tüketicileri  temsilen bir üye bulunması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

#TÜKDES#Ticaret Odaları#EsnafVeSanatkarOdaları #BelediyeBaşkanlıkları#Valilikler

Dr. Gültekin GÜLLÜ

 Genel Başkan Yardımcısı

324 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |