Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
28 Şubat 2024 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 1.670.693

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
Hasta hakları kurulları ;hizmetin kalitesini yükseltiyor...
Hasta hakları kurulları ;hizmetin kalitesini yükseltiyor...

Hasta hakları kurullarını ve sağlık hizmetlerine etkisini değerlendiren Tü-keticiyi Destekleme Derneği Genel Başkan Vekili Orhan DURMUŞ “Hasta hakları kurulları, hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarının güvencesidir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Başkan Vekili Orhan DURMUŞ, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Hasta Hakları Kurulları, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-nu'nun 9 uncu maddesinin (c) bendine, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine da-yanarak, 1 Ağustos 1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurul-muşlardır. İlgili yönetmelik, “Hasta Hakları Kurulları”nı ve görevlerini tanımla-yarak, sağlık hizmeti veren bütün ünitelerde kurulmasını öngörmektedir.

Hasta Hakları Kurulları, yönetmelik gereğince vatandaşların, sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sırasında, sadece insan olma vasfından dolayı, gerek anayasada, gerek ilgili kanunlarda ve gerekse uluslar arası anlaşmalarla teminat altına alınan temel ve evrensel insan haklarını koruyan ve ortaya çıkan hak ihlalleri karşısında, vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek, verilen yetki dahilinde, yönetmeliklerde belirtilen yaptırımları uygulayan kurullardır.

Hasta Hakları Kurulları, kendisine yapılan başvuruların değerlendirmelerini, ilgili yönetmelik çerçevesinde, objektif kriterlere göre yapmaktadır. Kurulun oluşumunda, gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından da temsilciler bulunması, ilgili sağlık kuruluşu açısından bağımsız bir dış denetim imkânı sağlamaktadır. Bu yönüyle de Hasta Hakları Kurulları, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmektedir.

Diğer taraftan, özel sağlık kuruluşlarının da bir an önce hasta hakları kurulları oluşturmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı konuyu takip etmek üzere illerde, Sağlık Müdürlüklerine gerekli talimatı vermelidir.

Tüketicilerimiz sağlık hizmetleriyle ilgili yaşadığı problemler ve hak ihlalleri için, Türkiye’nin her yerinden, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi yani, Alo 184 SABİM’e başvuruda bulunabilirler.

Orhan DURMUŞ

Genel Başkan Vekili

2639 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |